Upadłość konsumencka

UWAGA

Poniżej znajdują się dostępne terminy spotkania z Doradcą.

Dostępne terminy na spotkania informacyjne na temat upadłości konsumenckiej w tym tygodniu:
12. czerwca poniedziałek
-godzina 11.00

-godzina 14.00

13. czerwca wtorek 
-godzina 11.00

 

Na spotkanie przewidziane jest 60 minut. Proszę o rezerwacje pod numerem telefonu: 690 965 600

Koszt spotkania: 350 zł

 

 

Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej

/USTAWA z dnia 28. lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze/

Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów, prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty.
W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Z małym drobnym wyjątkiem, oczywiście jeśli chodzi o alimenty, to ani wniosek ani proces upadłości, ani ogłoszona upadłość nie zwalnia z obowiązku ich płacenia. Przede wszystkim jednak w tym procesie konsument jest chroniony przed konsekwencjami działań komorników i firm windykacyjnych.

Korzyści z upadłości konsumenckiej:

Spokój – upadłość daje możliwość wstrzymanie wszystkich toczących się egzekucji komorniczych;
Opłacone mieszkanie – jeśli komornik miał licytować Twoje mieszkanie, otrzymasz pieniądze na opłacenie rocznego czynszu mieszkania dla Ciebie i Twojej rodziny;
• Możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa.

Tylko w 2016 roku złożono już ponad 3 tys. wniosków o upadłość konsumencką, co w porównaniu do roku poprzedniego daje prawie sześciokrotny wzrost tej liczby – to wynik zmian, które weszły w styczniu 2016 roku w tej ustawie.
Tylko 3% z tych wniosków dotyczyło osób z zaciągniętym kredytem we frankach szwajcarskich. Zwykle powodem, dla którego ludzie popadają w długi jest tzw. spirala zadłużenie tj. zaciąganie kredytu, zwłaszcza wysoko oprocentowanego, na spłatę poprzedniego. Innym powodem jest odziedziczenie długów po mężu/żonie lub po zmarłym (przypomnijmy, że do października 2015 roku możliwe było odziedziczenie długów bez względu na wysokość inwentarza, uchronić się można było jedynie poprzez nieprzyjęcie spadku).
Upadłość konsumencka jest przewidziana dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jednak to nowelizacja ze stycznia 2016 roku sprawiła, że nie trzeba już czekać roku od jej zamknięcia i można złożyć wniosek już jeden dzień po tym, jak wpis o zamknięciu pojawi się w CEIDG. Rolnik to osoba fizyczna, która może posiadać albo status konsumenta, albo status przedsiębiorcy w zależności od wpisu w CEIDG. Małżonkowie wciąż winni składać 2 osobne wnioski o upadłość, być może kolejne nowelizacje ustawy wprowadzą zmiany co do par ze wspólnotą majątkową.

Bez względu na powód stanu niewypłacalności, warunkiem na przystąpienie do procesu upadłości jest brak winy ze strony dłużnika w jego powstaniu lub pogłębianiu.

Wyjątkowo sąd może przychylić się do wniosku i ogłosić upadłość mimo niespełniania wszystkich warunków upadłości, lecz musi być to zdeterminowane względami słuszności i humanitarnymi np. trudna sytuacja dłużnika, rodzina na utrzymaniu.

Zmiany przepisów przewidują również możliwość zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez wierzycieli dłużnika. Do tej pory wniosek mógł zgłosić wyłącznie sam dłużnik. W związku z tym każdy dłużnik może się liczyć z tym, że wierzyciel w skrajnych wypadkach wystąpi z takim wnioskiem.

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie składania wniosków o upadłość konsumencką. Kontakt: 22 123 82 66