Spory sądowe i arbitraż gospodarczy

Zarządzamy ryzykiem procesowym i doradzamy celowość zawarcia ugody lub odrzucenia propozycji ugodowych. Podczas toczącego się postępowania sądowego na bieżąco informujemy Klienta o jego przebiegu, przyjętej strategii działania oraz wypracowujemy najbardziej optymalne rozwiązania.