Restrukturyzacje

Oferujemy kompleksową obsługę prawną i podatkową procesów restrukturyzacyjnych.

W tym zakresie nasze usługi obejmują:

  • bieżące doradztwo i wsparcie przy wdrażaniu strategii restrukturyzacyjnych opracowanie optymalizacji podatkowych i strukturalnych,
  • opracowanie i wdrożenie strategii restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem wszelkich aspektów prawnych restrukturyzacji, w szczególności skutków podatkowych oraz skutków w zakresie prawa pracy,
  • transfery przedsiębiorstw,
  • tworzenie struktur holdingowych, konsorcjów i grup kapitałowych.