Prawo rodzinne

Nasza specjalizacja w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczy:

  • spraw między małżonkami (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, ustrój majątkowy małżeński, podział majątku dorobkowego),
  • spraw pomiędzy rodzicami a dziećmi (pochodzenie dziecka, przysposobienie, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dziećmi),
  • obowiązku alimentacyjnego (ustalenie, zmiana, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
  • reprezentacji przed sądami.