Prawo pracy

Oferujemy obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Za cel stawiamy sobie wybór jak najbezpieczniejszych rozwiązań, z uwzględnieniem potrzeb biznesowych Klienta.

  • sporządzamy opinie prawne,
  • przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
  • opracowujemy dokumentację pracowniczą, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy,
  • reprezentujemy klientów przed sądami.