Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw doradzamy w szczególności na etapie:

  • tworzenia podmiotów gospodarczych,
  • restrukturyzacji i strukturyzacji grup kapitałowych.

Reprezentujemy zarówno podmioty przejmujące jak i przejmowane.Obsługiwane przez nas transakcje obejmują:

  • podziały, połączenia, przekształcenia oraz likwidacje spółek,
  • transakcje zbycia udziałów/akcji w spółkach a także zbycia aktywów.