Postępowania upadłościowe i naprawcze

Świadczymy pomoc prawną w zakresie obsługi postępowań upadłościowych oraz naprawczych. Wspomagamy wierzycieli, a także przedsiębiorców indywidualnych oraz członków zarządów podmiotów, wobec których zachodzi lub może zajść potrzeba wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego.