Przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Jak przeprowadzić przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne firmy?

Kancelaria świadczy usługi doradztwa restrukturyzacyjnego przedsiębiorstw.

Doradcy ds. restrukturyzacyjnych

Marcin Kopacz numer licencji 827
Daniel Zabłocki numer licencji 1008

 

Kancelaria prowadzi postępowania restrukturyzacyjne w tym przyśpieszone postępowanie układowe na podstawie ustawy  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086 ze zm; zwanej dalej: Tarcza 4.0), zgodnie z wymogami art. 210 i kolejnych ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 978 ze zm; zwanej dalej: Pr. Rest.).
Partnerzy Kancelarii to dwóch doświadczonych licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych prowadzących wiele postępowań na terenie całego kraju.

Celem wprowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest umożliwienie dłużnikowi podjęcia negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli. Postępowanie w wielu mechanizmach stanowi parasol ochronny przed egzekucją, a także skutkami windykacji dla dłużnika. Jest to uzupełnienie regulacji, zgodnie z którą jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (30 dni) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Ponieważ wyłączenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie chroni dłużnika przed egzekwowaniem wierzytelności przez jego wierzycieli, wprowadzono rozwiązanie, które ma na celu zabezpieczenie dłużników na tę okoliczność.

Postępowanie to wskazane jest w momencie powstania zatorów płatniczych dla każdego typu przedsiębiorcy, a także dla rolników. Otwarcie postępowania chroni przed wypowiedzeniem umów najmu, egzekucją komorniczą i naliczaniem odsetek. Pozwala zredukować zobowiązania  wydłużyć czas spłaty.