22mar 2016

Szanowni Państwo!

 

Miło nam poinformować, iż w sprawie z wniosku z 13.stycznia 2016 r. wspólnik naszej kancelarii prawnej Marcin Kopacz został wyznaczony na nadzorcę sądowego w pierwszym postępowaniu restrukturyzacyjnym w Warszawie i jednym z pierwszych w Polsce.

 

Treść ogłoszenia:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych podał do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17. marca 2016 r. w sprawie pod sygn. akt X GR 2/16:
  1. Otworzono przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Can Car Group Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie, numer KRS: 0000399846, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
  2. Wyznaczono sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosław Zarębski oraz nadzorcę sądowego w osobie Marcina Kopacza numer  licencji 827.
    

 

Przypomnijmy, iż mamy 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu
  • Przyśpieszone postępowe układowe
  • Postępowe układowe
  • Postępowe sanacyjne

Kancelaria pomaga w złożeniu wniosku o restrukturyzację, a także prowadzi postępowania

W razie pytań zapraszamy!

 

 

Napisz odpowiedź